Program rozliczający tachografy kierowców

Program rozliczający tachografy kierowców

Każdy przedsiębiorca wie, jak ważne jest właściwe rozliczanie swoich pracowników. Często jest to skomplikowany proces, który wymaga wzięcia pod uwagę wielu zmiennych. Konieczna jest dobra znajomość przepisów prawa pracy, co niektórych może odstraszać, konieczne jest w takiej sytuacji zatrudnienie osoby obeznanej na tego typu obliczeniach.

Łatwe rozliczanie tachografu

rozliczanie tachografów	Szczególnie problematyczne jest to w przypadku, gdzie musimy wziąć pod uwagę rozliczenie diet za delegacje i dodatków do noclegu dla osób pracujących jako kierowcy. Ważne jest między innymi kontrolowanie liczby godzin pracy i czasu odbywania przerw. W tym pomaga urządzenie nazywane tachografem – jest to urządzenie rejestrujące czas pracy kierowcy w zarejestrowanych pojazdach służących do transportu drogowego osób lub przedmiotów. Prawo ustanawiające konieczność instalacji urządzenia w pojazdach zostało przyjęte w 1985 roku w rozporządzeniu nr 3821/85, zostało tam jednak również ujęte, że nie musimy go montować w każdym pojeździe. Jednak poprawne rozliczanie tachografu sprawia niejednokrotnie problemy przedsiębiorcom, przez co zgłaszają się do firm, które wykonują odpowiednie obliczenia za nich. Jest to również opłacalne rozwiązanie dla zabieganych osób, które nie mogą sobie pozwolić na spędzenie dnia na sporządzaniu skomplikowanej dokumentacji.

rozliczanie tachografów	Ciekawą opcją jest również inwestycja w odpowiednie oprogramowanie, które skutecznie i szybko rozliczy wszystkie zebrane od kierowców dane – w takim przypadku powinniśmy jednak zwrócić uwagę na to, z uwzględnieniem jakich krajów może dany program pracować. Moduły takie są bowiem oparte o zasady i przepisy regulujące czas pracy kierowców. Programy tworzą odpowiednie raporty oraz dokumenty, które mogłyby być potrzebne przedsiębiorcy przy okazji kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Dane archiwizowane przez program pozwolą każdej firmie działać zgodnie z obowiązującym prawem bez konieczności inwestowania wielu godzin pracy w wykonywanie skomplikowanych obliczeń. Szczególnie przydatnym rozwiązaniem będzie to dla przedsiębiorców, których kierowcy często wyjeżdżają w zagraniczne delegacje. Możliwość skorzystania z programu daje nam przede wszystkim dużą wygodę pracy, która nie uzależnia nas przede wszystkim od wystąpienia błędu w obliczeniach.

Moduł pozwala na stworzenie szczegółowej dokumentacji związanej z ewidencją czasu pracy. Program pozwoli nie tylko na rozliczenie diet i ryczałtów za nocleg, ale również na uwzględnienie premii i innych dodatków do wynagrodzenia. Każdy pracujący w firmie kierowca otrzyma dzięki temu uczciwie wyliczone wynagrodzenie.